ព័ត៌មាន

BlackBerry ផ្ញើរសារបង្ហាញពីប្រព័ន្ធ iOS និង Androi

ជាទូទៅBBM នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និងiOS បាននៅតែជាលក្ខណៈពិសេសដ៏សំខាន់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើដើម្បីទូទៅនិយាយទៅកាន់គ្នាដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈការតភ្ជាប់អ៊ីនធើណែត។ទោះជាយ៉ាងណា ទូរស័ព្ទដំណើរការដោយប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS និងAndroid មានលក្ខណៈពិសេសដ៏មានសារៈសំខាន់ដូចជាការផ្ញើសារការជជែកកំសាន្តការចែករំលែកពត៌មានទៅកាន់មិត្តភក្ដិកំណត់ត្រាកំណត់អូឌីយ៉ូ បង្កើតក្រុមក្រុមរបស់ BlackBerry ដើម្បីចែករំលែកឯកសារប្រតិទិន និងរូបភាបមួយចំនួនផ្សេងទៀត ។imageលក្ខណៈពិសេសបន្ថែមទៀតមានដូចជាការហៅទូរស័ព្ទមើលវីដេអូតន្ត្រីដែលស្តាប់ទៅដូចជាកម្មវិធីរបស់ BlackBerry គឺត្រូវរង់ចាំរហូតដល់ការUpdate ថ្មីផងដែរ ។

ទោះជាយ៉ាងណាការមកដល់នៃBBM នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និងវេទិកាដំណើរការដោយ iOS គឺយឺតពេលសំរាប់ទីផ្សារដោយបច្ចុប្បន្នមានកម្មវិធីOTT ជាច្រើនផងដែរជាមួយនឹងការទំនាក់ទំនងដោយឥតគិតថ្លៃមានលក្ខណៈពិសេសស្រដៀងគ្នានៅលើវេទិកាផ្សេងគ្នាជាច្រើនដូចជាWhatsapp, Viber Facebook ជជែកកំសាន្តជាដើម

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net