ថាមពលថ្មបានយូរបំផុតពី Nokia 2520

 ម៉ូដែល Nokia 2520 បានភ្ជាប់មកជាមួយការភ្ជាប់បណ្តាញ 4G/LTE ដែលបានប្រើប្រាស់ជាមួយ Chip ប្រភេទ 800 Snapdragon ។ មួយវិញទៀត រន្ធដោត USB 3.0 ក៏អាចដំណើរការបានជាមួយបច្ចេកវិទ្យា NFC បន្ថែមពីលើនេះទៅទៀត វាមានថាមពលថ្មរហូតទៅដល់  8,000 mAh ដែលមានសមត្ថភាពសាកថ្មបាន 80% បន្ទាប់ពីសាកបានចំនួន 40 នាទី ។ imageកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀត  សូមណែនាំពី  Keyboard Power ជាមួយនឹងរន្ធដោតពីរ សម្រាប់សាកថ្មដែលប្រើប្រាស់ថាមពលត្រឹមតែ 15 Whr

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *