ការបន្ថែមជូនយ៉ាងពិសេសពី Xperia Z1

ដោយយោងតាមរបាយការលក់របស់ហាងFPT បានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី10 ខែ តុលារហូតដល់ថ្ងៃទី 10 ខែវិច្ឆិកាមានការបន្ថែមជូនយ៉ាងពិសេស​ ។​ មួយវិញទៀត ក្រុមហ៊ុនបានលក់ដាច់ម៉ូដែល Sony Xperia Z1 បានចំនួនទឹកប្រាក់ចំនួន 16លានដុល្លារ នោះអតិថិជនទាំងនោះក៏ទទួល បានការថែមជូនយ៉ាងពិសេសសរុបមានទឹកប្រាក់ចំនួន 4.582​លានដុល្លារផងដែរ។​ imageការបន្ថែមជូននោះរួមមាន ថ្មដែលមានថាមពល 6.000mAh និង 3G ដែលប្រើបានស៊ីមគ្រប់ប្រភេទ  រួមបញ្ចូលទាំងកញ្ចប់កម្ម វិធី​ពិ​​សេសៗ​​មួយចំនួនទៀត ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *