រូបភាពឧទ្យានប្រវត្តិសាស្រ្តថតដោយ Lumia 1020

អ្នកជំនាញថតរូបភូមិសាស្រ្ត លោកStephen Alvarez បានបន្តការថតរូបរបស់ខ្លួនជាមួយឧទ្យានប្រវត្តិសាស្រ្តដែលមានចំងាយប្រមាណ 3,400 km​ ដែលកាត់រដ្ឋចំនួនពីរគឺរដ្ឋ Arizona  និង Utah ។​លោកបានចំណាយពេលចំនួនដប់ថ្ងៃជាមួយនឹងកាមេរ៉ាពិសេសរបស់ Nokia Lumia 1020 ។ ខាងក្រោមជារូបភាពដែលថតដោយកាមេរ៉ារបស់ Nokia Lumia 1020:image

imageimageimageimageimageimageimageimage

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.ne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *