ព័ត៌មាន

Nexus 5 បង្ហើបថ្ងៃបង្ហាញ

The Google Nexus 5 នឹងបង្ហាញជាផ្លូវការនៅថ្ងៃព្រហស្ប៍សប្តាហ៏ក្រោយនៅឯ  Halloween  ។ ពត៌មានពីការបង្ហាញបានបង្ហោះនៅគេហទំព័រCanadian Mobile Syrup ដែលបានបញ្ចាក់ថាNexus ថ្មីនឹងមកដល់ហាងរបស់ Google Play Store នៅថ្ងៃទី 31 ខែតុលានេះហើយ ។image ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ពុំមានពត៌មានណាបានបង្ហាញនៅចក្រភពអង់គ្លេស ឬសហរដ្ឋអាមេរិចនោះទេ ។ ពុំទាន់មានអ្វីជាផ្លូវការនៅឡើយទេប៉ុន្តែរងចាំមើលប្រព័ន្ធប្រត្តិការ Android 4.4 KitKat ដែលនឹងបង្ហាញនៅហាង​ Google Playសិន ប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជាមួយសប្តាហ៍ទៀតចឹង ។

ប្រភពៈ Techradar