រូបភាពពិតៗពី FPT F80

ម៉ូដែលថ្មីដែលគួឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុត ជាមួយនឹងអេក្រង់ទំហំ  5-អ៊ីង ជាមួយនឹងកម្រិតបង្ហាញ 5 មេហ្គាភិចសែល ។ ពិសេសជាមួយនឹងការដំណើរាការជាមួយអង្គប្រត្តិបត្តិការ  dual core ដែលមានល្បឿន  1.3 GHz និងប្រព័ន្ធដំណើរការ  Android 4.2 ។

image

អតិថិជននឹងទទួលបានភាពប្រណីតនៅពេលទិញម៉ូដែលដែលទំនើប FPT F80 ។រូបភាពដែលថតបានជាក់ស្តែងពីម៉ូដែល FPT F80:

imageimageimageimageimage

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.ne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *