ក្រុមហ៊ុន Nokia ពង្រឹងគុណភាពបន្ថែម

ដោយយោងតាមប្រភពពត៌មានរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន Nokia softwareលោក Sami Niemi បានឲ្យដឹងថា​ក្រុមហ៊ុន  Nokia នឹងធ្វើការយកចិត្តបន្ថែមទៀតលើការថតយករូបភាពផ្សេងៗគ្នា នៅក្នុងលខណ្ឌដូចគ្នា និងការគណនាភាពស៊ីជម្រៅ ។

image

 ជាមួយនឹងលក្ខណៈផ្សេងៗជាច្រើន និងលក្ខណៈថតរូបផ្សេងៗគ្នាក្នុងការថតរូបផងដែរ​ ក្រុមហ៊ុន Nokia  ផ្តោតជាមួយនឹងការថតយករូបភាពដែលមានលក្ខណៈកាន់តែពិសេសទ្វេដង ។ សូមពិនិត្យជាមួយនឹងរូបភាពខាងក្រោមៈ

image

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *