កាន់តែពេញចិត្តពីLumia 625

Lumia 625ផលិតផលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Nokia ដែលបានបំពាក់ជាមួយប្រភេទអេក្រង់ពិសេសដែលមានទំហំ 4.7 អ៊ីង ជាមួយនឹងអង្គប្រត្តិបត្តិការ Dual-core ជាមួយនឹង Chipប្រភេទ Qualcomm Snapdragon S4 ដែលមានល្បឿន 1 GHz ។

 

image

          ជាមួយនឹងការផ្តល់ជូវយ៉ាងពិសេសជាមួយនឹងការដំណើរការជាមួយនឹងដំណើរការកម្មវិធី Windows Phone 8 ដែលជួយសម្រួលដំណើរការកម្មវិធីបាន រហ័សបំផុត ។

 

image

          កាន់តែពិសេសផងដែរជាមួយនឹងគុណភាពថ្មីរបស់កម្រិតបង្ហាញលើអេក្រង់ កាន់ងាយស្រួលក្នុងការមើលវីដេអូ និងលេងហ្គេមជាដើម ។ ជាពិសេសម៉ូដែល Lumia 625ប្រើថ្មដែលមានសមត្ថភាព  2,000 mA ដែលអាចប្រើបានរយៈពេល 23 ថ្ងៃ ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *