ប្រៀបធៀប Air iPad ពី iPad Mini ជាមួយនឹង iPad ជំនាន់ទីបួន

 

 

ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរប្រភេទថ្មី ពី iPad ជំនាន់ទីបួន ទៅជា iPad Air មើលទៅមានរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលទៅជា iPad Mini ។

 

ការផ្លាស់ប្តូរនេះមិនមានភាពខុសប្លែកគ្នាពីការរៀបចំការបង្ហាញណាស់ណាទេ( iPad Air ស្ថិតនៅខាងឆ្វេង និង​ iPad Mini នៅខាងស្តាំ)

 

image

 

ម៉ាស៊ីនរបស់ iPad ជំនាន់ទីបួន បានដំណើរការជាមួយប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ iOS 7 ដែល iPad Air មានដំណើរការល្អ និងលឿនជាង។

image

 

 

 

iPad ជំនាន់ទីបួន មានទំងន់ 662 ក្រាម ជាមួយគ្នានេះដែរ iPad Air មានទំងន់ត្រឹមតែ 479 ក្រាម ។ រូប iPad Mini នៅខាងឆ្វេងមានទំងន់ត្រឹមតែ 312 ក្រាម​តែប៉ុណ្ណោះ ។

 

image . image

imageimage

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.ne

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *