គំរូរអេក្រង់របស់ Samsung ថ្មី

 

បើមើលតាមរូបភាពដែលបានបង្ហាញនៅ Austrian technology OLED  បានបង្ហាញពីគំរូរអេក្រង់របស់ Samsung ដែលនឹងនាំមកជាមួយការចនាដែលមានលក្ខណៈ​ជាបន្ទៈសន្លឹកស្តើងមួយតែប៉ុណ្ណោះ ។ ជាមួយនឹងគម្រោងនេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថា  Foldiplay ជាមួយនឹងទំហំ 210 x 210​ មីលីម៉ែត និងកម្រាស់ 2 មីលីម៉ែត ។  

image

 

ម៉្យាងទៀត Foldiplay អាចរចនាជាមួយនឹងទំហំ 70 x 70 មីលីម៉ែត ។ ដែលរចនាអេក្រង់ដែលមានលក្ខណៈពិសេសខុសគេ និងត្រូវបានគេហៅថា “all in one”។ ឧទាងរណ៍ អ្នកអាចប្រើអេក្រង់ស្មាតហ្វូនដែលអស្ចារ្យបំផុតជាមួយនឹងការ ផ្លាស់ប្តូរថ្មី ហើយក៏មានកម្មវិធីកម្សាន្តថ្មីដែរ ។

image

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *