បន្ថែមជូនពិសេសពេលទិញស្មាតហ្វូន

មកដល់ហើយជាមួយនឹងកាដូរពិសេសចំនួនរាប់ពាន់រង្វាន់ សម្រាប់អតិថិជនដែល ទិញស្មាតហ្វូនម៉ូដែលមួយចំនួនដូចជា  Samsung, Nokia, Sony, Apple, LG … ជាដើម ។

ដោយយោងតាមអតិថិជនដែលបានទិញទូរស័ព្ទ HTC បានផ្តល់ជូនការដូរពី 200,000 រហូតទៅដល់ 600,000 ប្រភេទ និងទទួលបានការបន្ថែមជូន​ទឹកប្រាក់ក្នុងគណនេយ្យរហូតទៅដល់ 4.8 លាន ។

image

 

 

ចំពោះអ្នកទិញទូរស័ព្ទ  Sony នឹងផ្តល់កាដូរជាប្រភេទកាបូបដាក់ទូរស័ព្ទចំនួន 100,000 រហូតទៅដល់ចំនួន  600,000ប្រភេទ  ឯម៉ូដែល Z1 បានផ្តល់ជូនកាដូជាប្រភេទកម្មវិធីរហូតដល់ទៅ 1.5 លានគ្រឿង ។  កាន់តែពិសេសថែមទៀត​ អតិថិជនដែលបានទិញស្មាតហ្វូន LG នឹងទទួលបានកាដូរពិសេសជាកាបូបសម្រាប់ដាក់ទូរស័ព្ទ 100,000 ទៅ  200,000 ប្រភេទ ។  iPhone 5 ក៏មានការដូប្រភេទដូចគ្នាចំនួន 300,000 ទៅ 600,000 ប្រភេទដែរ ។គួរបញ្ចាក់ផងដែរថា​ការដូទាំងអស់នេះត្រូវបានបែងចែកតាមប្រភេទទូរស័ព្ទ ។

ប្រភពៈ  sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *