ព័ត៌មាន

ឆ្នាំ 2020 ស្មាតហ្វូនភ្ជាប់អ៊ិនធើណែតកើនខ្ពស់រឺ?

          

ពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះមានឧបករណ៍ប្រហែលជាដប់មួយរយលានដែលបានភ្ជាប់ទៅកាន់បណ្តាញអ៊ិនធើណែត ហើយឥលូវនេះវាមានកំនើនជាមធ្យម 80 គ្រឿងក្នុងមួយវិនាទី ។ កំណើននេះនឹងកើនឡើងរហូតទៅដល់ 100គ្រឿងនៅ ឆ្នាំក្រោយ  ហើយនឹងកើនចំនួន 250គ្រឿងក្នុងឆ្នាំ 2020 .

 image

 

នេះគឺជាស្ថិតិរបស់ Cisco លើវិទ្យាសាស្រ្តអេឡិចត្រូនិចនៃអ៊ិនធើណែតគឺ ជាអ្វីៗទាំងអស់ ។ ពិភពលោកទាំងមូលនឹងប្រើអ៊ិនធើណែតដើម្បីបញ្ចាទិញទំនិញគ្រប់ប្រភេទដោយមិនចាំបាច់ទៅដោយផ្ទាល់នោះទេ ។

ប៉ុន្តែបើគិតពីតុល្យភាព វានៅតែមានចំនួនច្រើនជាង99%នៃពិភពលោកដែលមិនទាន់បានប្រើអ៊ិនធើណែត ដោយសង្កេតឃើញថាវាទើបតែមានឧបករណ៍ចំនួន 11-13រយលានគ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលបានភ្ជាប់អ៊ិនធើណែត

នាពេលអនាគតឆ្នាំ 2020 នឹងមានឧបករណ៍ច្រើនជាង 50រយលាននឹងភ្ជាប់បណ្តាញអ៊ិនធើណែត  រាប់បញ្ចូលទាំងទូរស័ព្ទ ឡាន ផ្សារទំនើប នាឡិការ នឹងមានអ្វីៗជាច្រើនទៀត ។

ប្រភពៈ  sohoa.vnexpress.net