ខួរក្បាល 805 Snapdragonថ្មី

ខួរក្បាល 805 Snapdragonល្បឿន 4 2.5 GHz  និងមានក្រាហ្វិក core ប្រភេទ 420 Adenro ដែលកាន់តែមានដំណើរការល្អជាងមុន 40% ។

805 Snapdragon ដែលជាប្រព័ន្ធខួរក្បាល Qualcomm ដែលទើបតែត្រូវ បានបង្ហាញកាលពេលថ្មីៗនេះ ។

image

ដោយយោងតាមប្រភពក្រុមហ៊ុនដែលបានផលិត បានបញ្ចាក់ថាវាជា CPU ដ៏ល្អបំផុតដែលបានរចនាឡើងមានគុណភាពរូបភាពច្បាស់ៗ ជាមួយនឹងកម្រិតវីដេអូច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែក ។ Snapdragon 805 ក៏បានបង្កប់ជាមួយខួរក្បាល 4 cores ល្បឿន 2.5 GHz ក្នុងមួយ core ។

 

Qualcomm ក៏បានភ្ជាប់ជាមួយ 4G-LTE modem ជំនាន់ទី 4 9×35 ដែលមានឈ្មោះថា Gobi ។  Chip នេះក៏បានបំពាក់ជាមួយការភ្ជាប់បណ្តាញ 3G ផងដែរ ។

 

805 Snapdragon នឹងត្រូវបានដាក់ដំណើរការក្នុងទូរស័ព្ទដៃនៅដើមឆ្នាំ2014នេះហើយ​។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.ne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *