ព័ត៌មាន

HTC One ថ្មី

ពណ៌ប្រផេះ ពណ៌ប្រាក់ ពណ៌ខ្មៅ ពណ៌បៃតង  ឥលូវ​HTC One មានពណ៌លឿងដូច  iPhone 5S ដែលមានតម្លៃថ្មីខុសពីមុនផងដែរ ។

image

HTC One ពណ៌លឿងគឺមាន Chip ប្រភេទ  600  Qualcomm Snapdragon processorអង្គជំនួយការ  2 GB RAM និងកាមេរ៉ា Ultrapixel ទំហំ

4មេហ្គាភិចសែល កម្រិតបង្ហាញ Full HDលើអេក្រង់ 4.7 អ៊ីង ។

image

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net