ស្មាតហ្វូនដែលឧ័នភាព

 

កាលពីខែថ្មីៗកន្លងទៅនេះ រោងចក្រផលិតស្មាតហ្វូនធំៗមួយចំនួនដូចជា:  Samsung, Nokia, Sony, LG  HTC បានបាត់បង់ស្ថេរភាពលើទីផ្សារនៅកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ។ សូមពិនិត្យមើល ដូចខាងក្រោមៈ

Ultra បានស្រុតចុះពី 18លានដុល្លារមកសល់ត្រឹម 14លានដុល្លារ  million.

 

 

image

 

Sony Xperia Z  លក់បាន 15.5 លានដុល្លារធ្លាក់មកសល់ត្រឹម 13 លានដុល្លារ

 

image

 

HTC One Mini One លក់បានត្រឹមតែ 8.8 លានដុល្លារ ផ្ទុយពីពេលមុនដែលលក់បាន 11.6 លានដុល្លារ

image

 

ផលិតផលមួយទៀតរបស់ HTC  Desire 600 ធ្លាប់លក់បាន 8.3 លានដុល្លារនៅសល់ត្រឹមតែ 7.4

 

image

 

បើ Nokia Lumia 520 វិញលក់បានត្រឹមតែ 3 លានដុល្លារដែលពីមុនលក់បាន 3.5 លាន

 

image

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *