តើទិញអ្វីទើបទទួលបានកាដូ Christmas?

image

កាន់តែអស្ចារ្យ ចាប់ពីថ្ងៃទី 1ខែធ្នូរហូតដល់ថ្ងៃទី 31ខែធ្នូ អតិថិជននឹងអាចមានឧ័កាសទទួលបានកាត ដ៏ស្រាស់ស្អាតសម្រាប់ថ្ងៃ Christmas ។​អតិថិជនទិញ iPad Mini 16 GB 3G ចំនួនបីគ្រឿងនឹងទទួលបានគម្របស្បែក Samsung Galaxy Tab ដែលមានរហូតទៅដល់ 1.45និង SIM data VinaPhone ចំនួន  1 លាន កាសស្តាប់ 3.99 លានផងដែរ ។

លើសពីនេះទៅទៀត មាន tablets ជាច្រើនប្រភេទទៀតដូចជាយីហោ Samsung, Apple, Asus, Lenovo, Acer, Huawei, Archos ដែលសុទ្ទតែជាកាដូដ៏គួឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ។ បើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមទំានាក់ទំនងទៅកាន់វ៉ិបសាយ www.thegioididong.com PBX 1,900,561,292។

image

 

 

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *