ស្រស់ស្អាត L4 Optimus II

ផលិតផលយីហោថ្មី មកពីប្រទេសក៉ូរេពិតជាទំនើប និងទាន់សម័យជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេស ផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត ។   កាន់តែពិសេសជាមួយតួខ្លួនស្លីម ស្រស់ស្អាត   L4 Optimus II  បំពាក់មកជាមួយអេក្រង់ទំហំ 3.8 អ៊ីង ល្បឿន  1…

Continue Reading