ព័ត៌មាន

Samsung Galaxy S5 ចាប់ផ្តើមល្បី

ជាមួយនឹងស្មាតហ្វូនទើបមកដល់ថ្មី Samsung S5ដែលល្បីថានឹងនាំមកជាមួយអង្គជំនួយការ 3 GB of RAM និងបំពាក់មកជាមួយប្រព័ន្ធខួរក្បាល Quad-core Snapdragon 800 ដែលមានល្បឿនប្រហាក់ ប្រហែលNote 3 ប៉ុន្តែវានៅតែលឿនជាងដែលមានល្បឿនរហូតទៅដល់  2.5 GHz ដែល Note 3 មានល្បឿនត្រឹមតែ 2.3 GHz ។

image

ពត៌មាននោះបានបង្ហាញថា Samsung&#039s Galaxy S5 បាន upgrade ពីម៉ូដែល Galaxy Note 3 ជាមួយនឹង លេខកូដថ្មីឈ្មោះ Samsung SM-G900F ដែលគេបានធ្វើការសាកល្បងរួចរាល់ហើយ ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net