ភាពអាម៉ាស់ក្នុងឆ្នាំ2013

មានរឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់ ស្មាតហ្វូន HTC    iPhone5C និង  BlackBerry 10  ដែលមានតម្លៃថ្លៃ ប៉ុន្តែមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដូចដែលអតិថិជនបានរំពឹងទុកនោះទេ ។ ម៉្យាងទៀត អ្នកគាំទ្រក្នុង បណ្តាញ Facebook ក៏លែងយកចិត្តទុកដាក់ដែរ ។

បើយោងតាមបទយកការតាមបណ្តាអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនបានឲ្យដឹងថា មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗជាច្រើន នៅក្នុងឆ្នាំ  2013 បានព្យាយាមអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីប៉ុន្តែមិនបាន ទទួលជោគជ័យលើទីផ្សារឡើយ ។  

HTC

image

ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយនៅតែបន្តរកអ្វីដែលថ្មីនឹងពិសេសដើម្បីបំពេញតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជន ។ ខាងក្រោមគឺជារូបភាពផលិតផលដែលរងការអាម៉ាស់បំផុតក្នុងឆ្នាំ 2013:

iPhone5C

image

BlackBerry 10 

 

image

Microsoft Surface RT

 

image

 

Samsung Galaxy Round

image

 

Google Chromebook Pixel

 

image

 

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *