ព័ត៌មាន

ប្រវត្តិសាស្រ្តពិតពីកម្មវិធីដែលពេញនិយម

ជាមួយនឹងការចាប់កំណើតក្នុងឆ្នាំ 1981 លោក  Tuan Anh គឺជាស្ថាបត្យការដ៏ចំណាន​ដែលបានបញ្ចប់ បរិញ្ញាទោ និងទទួលបានសញ្ចាប័ត្រនោះយ៉ាងពេញសិទ្ធ ។   ជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ គឺបន្ទាប់ពីបានឃើញផ្ទៃបង្ហាញដែលពោពេញទៅដោយពណ៌លើកម្មវិធី Windows Phone ពេលនោះ Tuan Anh បានចាប់ផ្តើមសិក្សាររកបាតុភូតថ្មីភ្លាម ។

 image

អ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់អ្នកនោះ គឺអ្នកអភិវឌ្ឍន៍បានបន្តរកឃើញគណនេយ្យDVLUP ។ បន្ទាប់ពី ចូលដំណើរការទទួលបានជោគជ័យ អ្នកនឹងអាចប្រកួតប្រជែង និងយកបទពិសោធន៍ជាមួយកម្មវិធី XP  អ្នកអាចប្រើកម្មវិធី  XP ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាមួយម៉ូដែលថ្មីបំផុតរបស់ Nokia នោះគឺ Lumia 1520 ។ រឹតតែ សំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺអ្នកអាចប៉ះបញ្ជា និងបញ្ឃប់សកម្មភាពអ្នកលេងហ្គេមមួយទៀត ដោយប្រើកម្មវិធីថ្មីដែលគេទទួលស្គាល់ពេញពិភពលោក ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net