ស្មាតហ្វូនដែលមានគុណភាពល្អទាំតម្លៃ ទាំង software

 

ទាំងប្រព័ន្ធដំណើរការកម្មវិធី Windows Phone 8 ដែលបានបំពាក់ជាមួយស្មាតហ្វូនពិសេសៗនោះរឹតតែកាន់តែពេសេស ទន្ទឹមជាមួយគ្នានឹងប្រព័ន្ធដំណើរការ Android  ដែលបានបង្គប់ជាង 3 រយលានគ្រោះង ។

ទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងការរីកចំរើននៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យា ស្មាតហ្វូនកាន់តែពិសេសទៅ ប៉ុន្តែតម្លៃមិនបានឡើងខ្ពស់កប់ពពកនោះទេ គឺថាស្មាតហ្វូនទំនើបមានតម្លៃសមរម្យ​។ សូមពិនិត្យមើលរូបរបស់ស្មាតហ្វូនទំនើបមួយចំនួនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទទួលស្គាល់នៅគ្រប់បណ្តាប្រទេស៖ 

Samsung Galaxy Trend Plus

image

Nokia Lumia 525

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *