កម្មវិធី hide pictures in Vaulty​ ងាយស្រួលលាក់រូបភាព

នៅពេល​ខ្លះ​មាន​រូបថត​មួយចំនួន​ដែល​លោកអ្នក​មិន​ឲ្រ​អ្នក​ដ៏​ទៃ​បើក​មើល​វា​បាន។ ដើម្បី​ការពារ​រូបភាព​របស់​អ្នក​មិន​ឲ្យ​អ្នក​ដ៏​ទៃ​បើក​មើល​នោះ​អ្នក​អាច​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​មួយ​ដើម្បី​លាក់​រូបភាព​ទាំងនេះ​ដូចជា​កម្មវិធី​hide pictures in Vaulty ដែល​វា​មាន​ភាពងាយស្រួល​ប្រើប្រាស់។

       ជាដំបូង​លោកអ្នក​ត្រូវ​វាយ​ពាក្យ “hide pictures” ឬអ្វី​មួយ​ដែល​ស្រដៀង​គ្នា​នៅក្នុង Play Store។ ជ្រើស​កម្មវិធី​សម្រាប់​លាក់​រូបភាព ” hide pictures in Vaulty” ។

 image

បន្ទាប់មក​ចុច​ប៊ូ​តុង “install” ដែលមាន​ពណ៌​ខៀវ​ដើម្បី​ដំឡើង​វា​នៅលើ​ទូរស័ព្ទ​របស់លោក​អ្នក។

 image

ជ្រើស​វិធីសាស្ត្រ​នៃ​ការ​សុវត្ថិភាព Vaulty នៅពេលដែល​វា​បើក។ អ្នក​អាច​ជ្រើស “text” សម្រាប់​ពាក្យ​សម្ងាត់​អត្ថបទ​និង​ជ្រើស  “PIN”សម្រាប់​ចាក់សោ​នៃ​ចំនួន​លេង​ឬក៏​ជ្រើស “No password” បើសិនជា​អ្នក​មិន​ចង់​ដាក់​លេខ​សម្ងាត់​លើ​កម្មវិធី​នេះ​ទេ។

 image

បន្ទាប់មកទៀត​ត្រូវ​ចុច​លើ​ប៊ូ​តុង “Hide Pictures & Videos” នៅក្នុង​កម្មវិធី Vaulty របស់​អ្នក។ បន្ទាប់មក​វា​និង​ផ្ទាំង​រូបភាព​របស់​អ្នក ហើយ​លោកអ្នក​ត្រូវ​ជ្រើសរើស​រូបភាព​មួយណា​ដែល​ចង់​លាក់។

 image

បន្ទាប់ពី​លោកអ្នក​ជ្រើសរើស​រូបភាព​អស់ហើយ​ត្រូវ​ចុច​លើ​រូបតំណាង​សោ​ដែល​ស្ថិតនៅក្នុង​ខាងស្ដាំ​នៃ​កំពូល​ដើម្បី​លាក់​រូបភាព​របស់​អ្នក។

 image

តែបើ​លោកអ្នក​មិន​ចង់​លាក់​រូបភាព​នោះ​គ្រាន់តែ​ចុច​លើ​រូបភាព​ណាមួយ​ដែល​អ្នក​វា​បង្ហាញ​វិញ​ហើយ​ចុច​លើ​រូបតំណាង​កូនសោរ​នោះ​វិញ​ជាការ​ស្រាច់៕

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *