ព័ត៌មាន

តើមួយណាអេក្រង់ធំជាងគេ?

image

Samsung Galaxy Grand 2, ម៉ូដែល Nokia  Lumia Oppo  ម៉ូដែល  Find Way S និងស្មាតហ្វូនថ្មីៗជាច្រើន ទៀតបានបង្ហាញខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសម៉ូដែលបំពាក់មកជាមួយអេក្រង់ HD ទំហំចាប់ពី 5.25 អ៊ីងរហូតទៅ 6 អ៊ីង ។

image

 

Samsung Galaxy Grand 2, Oppo Find Way S and Nokia Luma 1320 វាស់អេក្រង់ដោយត្រួតគ្នា

image

Samsung Galaxy Grand 2  មានអេក្រង់ទំហំ  5.25 អ៊ីង ជាមួយម៉ូដែល Lumia 1320 ដែលមានអេក្រង់ទំហំ  6 អ៊ីង ឯ  Find Way S គឺទំហំមធ្យម ហើយធម្មតា ងាយស្រួលប្រើ

imageimageimageimageimage