បង្ហាញការស្រលាញ់ Samsungអស់ពីបេះដូង​

ម្ចាស់ស្មាតហ្វូនពិសេសចំនួន  10 រូបបានប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនពិសេស Galaxy Note 3, Grand 2 ដោយលេងជាមួយនឹងកម្មវិធី Trend Plus “I Love Samsung” ដែលក្រុមហ៊ុន Samsung Moblie បានដាក់នៅលើគេហទំព័រ Facebook Fanpage ។

សកម្មភាពរបស់អ្នកគាំទ្រ Fanpage Samsung Mobile មានសន្ទុះជាងមួយលាននាក់នៅប្រទេស វៀតណាម នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Samsung បានដាក់កម្មវិធី  “I love Samsung” ដ៏ងស្ចារ្យនៅ លើបណ្តាញអ្នកគាំទ្រតាមអ៊ិនធើណែត ។ កមកមវិធីថ្មីនេះនឹងបានដាក់បង្ហាញនៅថ្ងៃទី 8ខែមករា រហូតដល់ថ្ងៃទី  21ខែមករា ជាឧ័កាសក្នុងការបង្កើនជំនឿទុកចិត្ត និងបញ្ចេញក្តីស្រលាញ់អស់ពីបេះ ដូងរបស់អតិថិជនមកលើ Samsung ។

 

 image

ប្រភពៈ vnexpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *