របៀបតម្លើងនិងប្រើប្រាស់កម្មវិធី Android Device Manager

លោកអ្នក​ពិតជា​ធ្លាប់​ដឹង​រួចហើយ​ជាមួយនិង​កម្មវិធី Find my iPhone ដែលមាន​លើ iOS ដោយ​វា​មាន​លក្ខណៈពិសេស​អាច​ស្វែងរក​ទីតាំង​ទូរ​សព្ទ័​តាមរយៈ​ការភ្ជាប់​អ៊ី​ធើ​ណេ​ត​ហើយ​ក៏មាន​ល្ខ​ណៈ​ពិសេស​មួយចំនួនទៀត​ដែរ។ ជាមួយគ្នានេះ​ដែល​កម្មវិធី Android Device Manager ក៏ត្រូវ​បាន ប្រកាស​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Google ដែល​អនុញ្ញាតឱ្យ​អ្នក​អាច​រកឃើញ​ទីតាំង​ទូរ​សព្ទ័​ដែល​បាន​បាត់បង់​និង​អាច​លុប​ទិន្នន័យ​ដែល​ត្រូវបាន​រក្សាទុក​នៅលើ​វា​បាន​ផងដែរ។

ការប្រើ​កម្មវិធី Android Device Manage

ដើម្បី​អាច​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​នេះ​លោកអ្នក​ត្រូវអនុវត្ត​ទៅតាម​ជំហាន​ខាងក្រោម​នេះ ៖

ជាដំបូង​លោកអ្នក​ត្រូវ​បើក service នៅលើ​ទូ​សព្ទ័​របស់លោក​អ្នកជា​មុន​សិន​ដោយ​ចូលទៅ Settings > Security ។

image

ប​នា្ទ​ប់​មក​ចុច Device Administrators។

image

ឥឡូវនេះ​សូម​ប្រាកដថា​កម្មវិធី Android Device Manager ត្រូវបាន​ធី​ក ។

image

អ្នក​ក៏​អាច​ត្រួតពិនិត្យ​នូវ​អ្វីដែល​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ឧបករណ៍ Android កំពុង​ត្រូវបាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យធ្វើ​ដោយ​ចូលទៅ​កាន់ការ​កំណត់រ​បស់ Google នៅលើ​ទូរស័ព្ទ​របស់លោក​អ្នក។ អ្នកនឹង​ឃើញ​មានការ​អនុញ្ញាតឱ្យ​ជ្រើសរើស​នូវ​អ្វីដែល​អ្នក​ចង់បាន​សេវា​ណាមួយ។ ដើម្បី​ទទួលបាន​ការគ្រប់គ្រង​បាន​ច្រើន​របស់​សេវា​នេះ​ខ្ញុំ​សូម​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ឱ្យ​ជ្រើស​ជម្រើស​ទាំងពីរ។

image

លោកអ្នក​ត្រូវ​ចូលទៅ​កាន់​អាសយដ្ឋាន​នេះ https://www.google.com/android/devicemanager ជាមួយនិង Accounts Gmail ដើម្បី​អាច​ភ្ជាប់​ជាមួយ​ទូរ​សព្ទ័​របស់​អ្នក។ មុន​និង​ប្រើប្រាស់​សេវា​នេះ​លោកអ្នក​ត្រូវការ​ចុច​លើ​ប៊ូ​តុង Accept ដើម្បី​អនុញ្ញាតឱ្យ​សេវា​នេះ​ប្រើ​ទីតាំង​ពត៌មាន​របស់​អ្នក។

image

នៅពេលដែល​អ្នក​បានធ្វើ​វា​រួច​នោះ​អ្នកនឹង​ឃើញ​ផែនទី​ជាមួយ​ទីតាំង​ទូរ​សព្ទ័​របស់​អ្នក។

image

លោកអ្នក​អាច​ចុច​ប៊ូ​តុង Refresh នៅលើ​ជ្រុង​ខាងស្ដាំ​ផ្នែក​ខាងលើ​ដើម្បី​ទទួលបាន​ទីតាំង​ម្តង​ទៀតហើយ​អ្នក​ក៏​អាច​កែប្រែ​ឈ្មោះ​ទូរ​សព្ទ័​របស់​អ្នក​បាន​ដែល​ដោយ​ត្រូវ​ចុច​លើ​ប៊ូ​តុង​រូប​ខ្មៅ​ដៃ​ដែល​នៅ​ជិតគ្នា​ជាមួយនិង​ប៊ូ​តុង Refresh។ ឧទាហរណ៍​ប្រសិនបើ​អ្នក​និង​ប្រពន្ធ​ហើយ​អ្នក​ទាំងពីរ​ប្រើប្រាស់ ទូរស័ព្ទ​ដូចគ្នា​ជាមួយ​គណនី Google ដូចគ្នា (ដូច្នេះ​អ្នក​មិន​ទទួលបាន​នូវ​អ្វីដែល​ច្រឡំ​គ្នា​ទ្បើ​យ) ។

image

 

ឥឡូវនេះ​យើង​ចាំ​សង្កេតមើល​អ្វីដែល​កម្មវិធី​នេះ​អាចធ្វើ​សម្រាប់​ពួកយើង​បាន! ជា​លើកដំបូង​ត្រូវ​អ្នក​អាច​ចុច​ប៊ូ​តុង Ring ដើម្បី​ធ្វើឱ្យ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកលេង​សម្លេង​រហូតដល់​ពេល​ប៊ូ​តុង​ថាមពល​ត្រូវបាន​ចុច។ វា​មាន​ប្រយោជន៍​នៅពេលដែល​អ្នក​ភ្លេច​ទូរស័ព្ទ​នៅ​ជុំវិញ​ផ្ទះ​របស់​អ្នក​ហើយ​អ្នក​មិនមាន​ទូរស័ព្ទ​ផ្សេងទៀត​ហៅ​ទៅ​វា​បាន។ប្រសិនបើជា​អ្នក​ប្រាកដថា​អ្នក​មិន​ទទួលបាន​ទូរ​សព្ទ័​របស់​អ្នក​ត្រឡប់មកវិញ​នោះ​អ្នក​អាច​ចុច​ប៊ូ​តុង Erase Device តែ​មុន​ពេលដែល​អ្នក​ចុច​វា​ត្រូវ​គិត​ឲ្រ​បានច្បាស់លាស់​ជាមុនសិន។ នៅពេលដែល​អ្នក​ចុច​វា​អ្នកនឹង​ត្រូវតែ​សួរ​បញ្ជាក់​ដែល​ដូច​បានឃើញ​នៅ​ខាងក្រោម​នេះ​ដែល​កំណត់​ឡើងវិញ​ជាមួយនឹង​ការអនុវត្ត​លុប​អ្វី​គ្រប់យ៉ាង​នៅលើ​ទូរ​សព្ទ័​ព្រមទាំង​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ឧបករណ៍​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Android ផងដែរ។

image

នៅពេលថ្មីៗនេះ​ក្រុមហ៊ុន Googleបាន​បន្ថែ​ប​ការគ្រប់គ្រង​ថ្មី​មួយទៀត​ជាមួយនិង​លក្ខណៈពិសេស​នៃ​ការ​ចាក់សោ​អេក្រង់​ទូរ​សព្ទ័​របស់​លោកអ្នក​តាមរយៈ​កម្មវិធី Android Device Manager នេះ។

image

បន្ទាប់ពី​អ្នក​បានជ្រើសរើស​ជម្រើស​ចាក់សោ​លើ​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក​រួចហើយ​ត្រូវ​បញ្ចូល​ពាក្យ​សម្ងាត់​នៅក្នុង​ប្រអប់​ទាំងពីរ​នេះ។

image

អ្នកនឹង​ទទួលបាន​ពាក្យ​ថា​ទូរ​សព្ទ័​របស់​លោកអ្នក​ត្រូវបាន​ចាក់សោ​ហើយ​ជាមួយ​ពាក្យ​សម្ងាត់​ដែល​អ្នក​បានដាក់​មុននេះ។

image

នៅពេលដែល​អ្នករក​ឃើញ​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នកនឹង​ឃើញ​វា​ត្រូវបាន​ចាក់សោ​ហើយ​អ្នក​នឹងត្រូវ​បញ្ចូល​ពាក្យ​សម្ងាត់​ថ្មី​ដែល​បានដាក់​វា​នៅក្នុង​កម្មវិធី Android Device Manager ដើម្បី​ដោះ​សោ។

image

នៅពេលដែល​អ្នករក​ឃើញ​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នកនឹង​ឃើញ​វា​ត្រូវបាន​ចាក់សោ​ហើយ​អ្នក​នឹងត្រូវ​បញ្ចូល​ពាក្យ​សម្ងាត់​ថ្មី​ដែល​បានដាក់​វា​នៅក្នុង​កម្មវិធី Android Device Manager ដើម្បី​ដោះ​សោ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *