ស្មាតហ្វូនលក់ដាច់ក្នុងសំទុះយ៉ាងខ្លាំង

នៅដើមឆ្នាំ ២០១៤ នេះ ទីផ្សាររបស់ស្មាតហ្វូនបានកើនឡើងការលក់ចាប់ពី 50% រហូតដល់ 85% នៅលើទីផ្សារសរុបទាំងអស់ក្នុងពិភពលោក ។ ចំនែកនៅក្នុងទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនៅដើមឆ្នាំ ២០១៣ បានឲ្យដឹងថា ទីផ្សារស្មាតហ្វូនបានកើនដល់ចំណូល $3 ទៅដល់ $5 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច ។ ភាគច្រើនស្មាតហ្វូនដែលលក់ដាច់មានខួរក្បាលប្រភេទ Quad-Core ដែលមានល្បឿន 1.3 GHz អង្គចងចាំទំហំ 1GB មានក្រាហិ្វចកាតប្រភេទ Chip Mali 400 MP2 ជាដើម ។

 imageimage

យ៉ាងណាមិញទីផ្សាររបស់ International Mediacells បានឲ្យដឹងថា នៅដើមឆ្នាំ 2014 នេះទីផ្សាររបស់ Android បានរីកចំរើនចាប់ពី ៤០០ លាននាក់នៅដើមឆ្នាំ ២០១៣ កើនដល់ 100 លាននាក់នៅដើមឆ្នាំ 2014 នេះ ។

 

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *