វិធី​បិទ website ច្រើន​នៅពេល​តែមួយ​ក្នុង Safari iOS 7

សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ចូលចិត្ត​ប្រើ​បើក Website ជាច្រើន​តាមរយៈ​កម្មវិធី Safari ដែលមាន​នៅក្នុង iPhone និង iPad របស់​អ្នក វា​តែងតែ​ផ្ដល់នូវ​ផល​លំ​បាល​នៅពេល​អ្នក​ចង់​បិទ​វា​វិញ​ម្ដង​ទាំងអស់។ នៅពេលនេះ​លោកអ្នក​និង​មាន​ភាពងាយស្រួល​ជាង​មុន​ជាមួយ​ការបិទ Website  ទាំងអស់នោះ​ដែលមាន​នៅ​ក្នុង​កម្ម​វី​ធី Safari ហើយក៏​ជា​វិធី​ដ៏​លឿន​ផងដែរ​ដោយ​លោកអ្នក​ក្រាន់តែ​ចំណាយពេល 1 នាទី​ប៉ុណ្ណោះ​អាច​បិទ Website  ទាំងអស់​នោះបាន។ ដោយ​លោកអ្នក​អនុវត្តតាម​យើងខ្ញុំ​ដូចខាងក្រោម​នេះ៖ 

    ជាដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​បើក​ដំណើរការ​កម្មវិធី Safari ដែល​នៅ​ល Home screen នៃ​ទូរស័ព្ទ iPhone ឬក៏ iPad របស់​អ្នក។

image

ប៉ះ​លើ​ប៊ូ​តុង all windows ដែល​នៅ​ជ្រុង​ខាងស្ដាំ​ដៃ​ក្រោម​នៃ​របារ​កម្មវិធី។

 image

ឥឡូវនេះ​លោកអ្នក​ត្រូវ​ចុច​លើ Private ដែល​វា​នៅ​ខាងឆ្វេង​នៃ​ផ្នែក​ខាងក្រោម។

 image

នៅ​ទីបញ្ចប់​លោកអ្នក​ត្រូវ​ចុច​លើ Close All ដើម្បី website ទាំងអស់​ដែល​អ្នកបើក​វា​ពីមុនមក៕

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *