ប្រធានក្រុមហ៊ុន Microsoft សន្យាថាមិនកំទេច Twitter ទេ

កម្មវិធីបណ្តាញសង្គម Twitter គឺមានភាពពេញនិយមមែនទែននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិច ក៏ប៉ុន្តែលោក Satya Nadella ដែលជាប្រធានរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft មិនបានធ្វើការ Update នៅលើ Twitter តាំងពីឆ្នាំ 2010 មកម្ល៉េះ ។

កាលពី ៥ ខែមុននេះបន្ទាប់ពីលោក Steve Ballmer ប្រកាសលាលែងពីក្រុមហ៊ុន Microsoft មក គាត់បានឈប់ផ្តល់យុទ្ធសាស្ត្រទៅលើកាកំណែទម្រង់នៅលើ Twitter ដូចនេះហើយទើបគ្មានការ Update អ្វីឡើយ ។

 image

ចំនែកលោក Nadella បាននិយាយថា ខ្លួននឹងធ្វើការកំណែទម្រង់នៅលើ Twitter ព្រោះប្រជាជនភាគច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិចចូលចិត្តប្រើ Twitter ក៏ដូចជាបង្ហាញពីការឡើងកាន់តំណែងថ្មីរបស់ខ្លួនដែរ ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *