កាមេរ៉ា Canon Powershot G1 X ជំនាន់ទី២ បានបង្ហាញខ្លួនហើយ

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ មានពត៌មានជាច្រើនដែលនិយាយថា កាមេរ៉ា Canon PowerShot G1 X II នឹងបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទី 12 ខែកុម្ភៈ ខាងមុខនេះហើយ ។ កាមេរ៉ាជំនាន់ទី ២ នេះអាច Zoom បាន 5X Optical Zoom និង Lens មានវិមាត្រ 24 mm ។

image

ចំពោះ កាមេរ៉ា Canon PowerShot G1 X II មានការរចនាជាមួយនឹងរូបរាងស្តើងជាងមុន និងមានពន្លឺថតរូបច្បាស់ជាងមុន នឹងមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹង 700 ដុល្លារអាមេរិច ។

 image

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា កាមេរ៉ា Canon PowerShot G1 X II គឺជាកាមេរ៉ាដែលនិយមប្រើប្រាស់បំផុតពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *