ព័ត៌មាន

Action Centre គឺជាឈ្មោះថ្មីរបស់ Windows Phone 8.1

ថ្មីៗនេះមានពាក្យចចាមអារ៉ាមមួយចំនួនបាននិយាយថា ការកំណែទម្រង់ទៅលើ Windows Phone 8.1 នេះត្រូវបានហៅឈ្មោះថា Action Centre ។ លើសពីនេះទៅទៀត បើពិនិត្យទៅតាម Screen Shot យើងសង្កេតឃើញថា ក្រុមហ៊ុន Microsoft ក៏បានផ្លាស់ប្តូរនូវ Notification ផងដែរ ។

 image

តាមពិតទៅ ពាក្យពេញរបស់ Action Centre គឺ “Central Location to Surface Missed Notification” ដែលមានន័យថា អ្នកអាចគ្រប់គ្រងទៅលើ Notifications បាន ។​ ចំពោះ Windows Phone បានផ្តល់នូវ Toolbar សម្រាប់ Access ទៅកាន់ Bluetooth, Driving Mode, Airplane, និង WiFi Setting ជាដើម ។

ប្រភពៈ Pocket-Lint