ហ្គេម Flappy Bird តូចមែនពិតតែល្បីល្បាញនៅលើ Internet

នៅក្នុងប៉ុន្មានសបា្តហ៍នេះ ហ្គេម Flappy Bird ដែលមានទំហំតូចនិងសាមញ្ញនោះត្រូវបានអ្នកទាញយកច្រើនជាង ៥០ លានដង ហើយខណៈពេលនេះវាត្រូវបានលុបចោលចេញពី Internet នោះបានធ្វើឲ្យហ្គេមមួយនេះល្បីល្បាញមែនទែននៅលើបណ្តញ Internet ។

 image

ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ហ្គេមមួយនេះត្រូវបានដាក់ដេញថ្លៃនៅលើគេហទំព័ររបស់ eBay ជាមួយនឹងតម្លៃ រាប់ពាន់ដុល្លារផងដែរ ។

យ៉ាងណាមិញគេមិនទាន់ដឹងថា តើហ្គេមដែលតូចមួយនេះនឹងមានអ្នកណាជាអ្នក Develop បន្តទៀតនៅឡើយទេ ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *