ព័ត៌មាន

Tablet Iconia One7 របស់ក្រុមហ៊ុន Acer បានដាក់ក្នុងទីផ្សារតៃវ៉ាន់

image

ក្រុមហ៊ុន Acer បាន​ផលិត Tablet ថ្មី​មួយ​សម្រាប់​ទីផ្សារ​តៃវ៉ាន់​ដែល​វា​មាន​ឈ្មោះថា Iconia One7 (លេខ​ម៉ូ​ដែល TD070VA1)។ Tablet ថ្មី​នេះ​មាន​បំពាក់​មកជា​មួយ​អេក្រង់​ទំហំ 7.0 អ៊ី​ញ ដែល​អាច​បង្ហាញ​ក្នុង​កម្រិត 1024 x 600 និង CPU 1.5GHz dual-core Cortex-A9, RAM ទំហំ 1GB ។ លោកអ្នក​អាច​ផ្ទុក​ឯកសារ​បាន​កាន់តែ​ច្រើន​រហូត​ទៅដល់ 16GB internal storage ហើយ​អាច​បន្ថែម​មេម៉ូរី microSD (រហូតដល់​ទៅ 32GB) ហើយ Tablet នេះ​ក៏មាន​ម៉ាស៊ីន​ខាងមុខ​ទំហំ 0.3MP និង​ខាងក្រោយ 1.9MP ។ Tablet Iconia One7 នេះ​អាច​ផ្ទុក​ក្រុមហ៊ុន Acer បាន​ផលិត Tablet ថ្មី​មួយ​សម្រាប់​ទីផ្សារ​តៃវ៉ាន់​ដែល​វា​មាន​ឈ្មោះថា Iconia One7 (លេខ​ម៉ូ​ដែល TD070VA1)។ Tablet ថ្មី​នេះ​មាន​បំពាក់​មកជា​មួយ​អេក្រង់​ទំហំ 7.0 អ៊ី​ញ ដែល​អាច​បង្ហាញ​ក្នុង​កម្រិត 1024 x 600 និង CPU 1.5GHz dual-core Cortex-A9, RAM ទំហំ 1GB ។ លោកអ្នក​អាច​ផ្ទុក​ឯកសារ​បាន​កាន់តែ​ច្រើន​រហូត​ទៅដល់ 16GB internal storage ហើយ​អាច​បន្ថែម​មេម៉ូរី microSD (រហូតដល់​ទៅ 32GB) ហើយ Tablet នេះ​ក៏មាន​ម៉ាស៊ីន​ខាងមុខ​ទំហំ 0.3MP និង​ខាងក្រោយ 1.9MP ។ Tablet Iconia One7 នេះ​អាច​ផ្ទុក​ថាមពល​ថ្ម 3000mAh និង​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Android 4.2 Jelly ៕