រូបភាពដ៏អស្ចារ្យដែលបង្ហាញពីការថតនៅលើ Galaxy S5

នាពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Samsung បានដាក់បង្ហាញនូវស្មាតហ្វូន Galaxy S5 ដែលមានសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យក្នុងការថតរូបភាពយ៉ាងច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែក ។

 image

 image

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា នៅពេលដែលអ្នកថតរូបដោយប្រើ Selective Focus Mode អ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើការចាប់យករូបតែតំបន់ណាដែលគេត្រូវការតែប៉ុណ្ណោះ ។ លើសពីនេះទៀត រាល់កម្មវិធីរបស់ Galaxy S5 គឺសុទ្ធតែប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មតិចមែនទែន ។​

ប្រភពៈ Samsung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *