ព័ត៌មាន

iWatch នឹងភ្ជាប់មកជាមួយនឹង iPhone 6 នៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះ

យោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Digitimes បានឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុន Apple មានគម្រោងនឹងបង្ហាញ iPhone 6 ជាមួយនឹង iWatch ដែលដំណើរការជាមួយគ្នានៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះហើយ ។

 image

គេរំពឹងថា iPhone 6 នេះនឹងនាំមកនូវតិចណូឡូជីថ្មីៗក៏ដូចជា Healthbook App នឹងដំណើរការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 8 ថែមទៀតផង ។ ចំនែក iWatch វិញគេរំពឹងទុកថា នឹងដំណើរការជាមួយនឹង iPhone 6 នេះដែរ ។

ប្រភព៖ TechRadar