ព័ត៌មាន

Yahoo ក្លាយជាជើងខ្លាំងផ្តាច់មុខលើ Google និង Facebook

យោងទៅតាមប្រាក់ចំនួលរបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗល្បីៗនៅលើពិភពលោកបានឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុន Yahoo បានយកឈ្នះក្រុមហ៊ុន Google និង Facebook ក៏ដូចជា Apple ជាដើម ។ វាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនដែលក្រុមហ៊ុននេះបានចំនាយលុយចំនួន 1.2 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិចសម្រាប់ជំនួញរបស់ខ្លួន និង 1.1 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិចទៀតសម្រាប់ Tumblr ។

 image

ខាងក្រោមនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនទាំង ១០ ដែលបានវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យា ៖

 image

ប្រភព៖ sohoa.vnexpress.net