តើ iOS 8 ពិតជាបំពាក់នូវកម្មវិធី HD Audio និង Cable Lighting នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ WWDC មែនទេ?

យោងទៅតាមគេហទំព័រ PhoneArena បានបង្ហាញថា នាពេលនេះក្រុមហ៊ុន Apple កំពុងអភិវឌ្ឈន៍នូវកម្មវិធី HD Audio និង Cable Lighting សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ WWDC ។

 image

គួរបញ្ជាក់ផងដែរ iPhone 6 នេះនឹងប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 8 ដែលធ្វើកំណែទម្រង់នៅលើ iTune និងប្រើប្រាស់នូវ Apple Headset ដែលអ្នកត្រូវចំណាយលុយទិញចំនួន $79 នៅក្នុង App Store ។ លើសពីនេះទៀតក្រុមហ៊ុន Apple ក៏មានគោលដៅសម្រាប់វិនិយោគទៅលើ Beats Audio និងប្រើប្រាស់នូវ Cable Lighting ដែលត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការគឺឈ្មោះ MFI ។

ប្រភព៖ PhoneArena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *