ព័ត៌មាន

iCloud Driveនិង​ប្រកាស់​នៅក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ WWDC 2014

image

ក្រុមហ៊ុន​Appleបានប្រកាស់​ជំនាន់​ថ្មី​desktop OSរបស់ខ្លួន​នា​ឆ្នាំនេះ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​WWDCដែលមាន​ឈ្មោះថា OS X Yosemiteផងដែរ​ក៏បាន​ប្រកាស់​រូបរាង​ថ្មី​សម្រាប់​ជំនាន់​ថ្មី​របស់ OS Xដែល​ត្រូ​វា​បាន​ហៅថា iCloud Drive។Apple iCloud Drive គឺ​ត្រួវបាន​រួមបញ្ចូល​ជាមួយនិង OS X Yosemite ដែល​អនុ​ញ្ញា​តិ្ត​អោយ​អ្នកប្រើប្រាស់​អាច​ចែករំលែក​រាល់​ឯកសារ​តាមរយះ​cloud ទៅអោយ​ឧបករណ៍​មួយចំនួន​ដូចជា​iPhone, iPad និង​iPod Touchបើទោះបីជា​វា​ប្រើ​Dropboxក៏ដោយ។វា​មានន័យថា​អ្នក​និង​អាច​ចែករំលែក​រាល់​ឯកសារ​របស់​អ្នក​នៅលើ​macដែល​រួមបញ្ចូល​ទាំ​រូបភាព​ទៅអោយ​iPhone,iPad,MackBookនិង​ជាច្រើន​ទៀត​តាមរយះ​iCloud Drive។រាល់​ឯកសារ​ទាំងនោះ​អាច​ត្រូវបាន​គេ​កែ​នៅលើ multiple devicesនិង​ត្រួវ​បា​ផ្ញើរ​តាមរយះ​iCloud Drive។ក្រុមហ៊ុន​Apple ក៏បាន​និយាយ​ផងដែរ​ថា OS X Yosemiteនិង​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​រដូវ​ស្លឹកឈើ​ជ្រុះ​ហើយ​និង​មាន developer versionនៅ​ថ្ងៃក្រោយ​ហើយក៏​មាន public beta versionរបស់ Yosemiteដែល​និង​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ៗគ្នា​ក្នុង​រដូវក្តៅ​នេះ។iCloud Drive និង​ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល​សម្រាប់​ដំណើរការ​រាល់​ឯកសារ រូបភាព​និង​ទិន្ន័យផ្សេងៗទៀត​ដោយ​ឆ្លងកាត់ multiple devices៕

ប្រភព:  Apple