ម៉ូដែលថ្មី LG G Pad Tablets និងដាក់លក់នៅអឺរ៉ុប

 image

ក្រុមហ៊ុន​LGបានប្រកាស់ថា​ផលិតផល​ថេ​ប្ល៊េ​ត LG G Pad និងដាក់បង្ហាញក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបហើយ​ក្រុមហ៊ុន​ក៏​និង​ដាក់​បង្ហាញ​ម៉ូ​ដែល​LG G Pad 7.0 នៅ​សប្តាហ៍​LG G Pad 8.3 និង​LG G Pad 10.1ប៉ុន្មាន​សប្តាហ៍​ក្រោយនេះដែរ។

ថេ​ប្ល៊េ​ត​LG G Pad ទាំងបី​ម៉ូ​ដែល​នេះ​មាន​លក្ខ​ណះ​ស្រដៀង​គ្នា​ដែល​ម៉ូ​ដែល​ទាំងបី​នេះ​បាន​បំពាក់​មក​ជាមួយនិង​CPU ល្បឿន​2GHz និង​RAMទំហំ​1GB  និង​មាន resolution ក្នុង​ក​ម្រឹត1280 x 800 ភិ​ច​ស៊ែ​ល លើកលែងតែ​ទំហំ​អេក្រង់​តែប៉ុណ្ណោះដែលមាន​ទំហំ​ខុសគ្នា។

image

 ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​លក្ខ​ណះរ​បស់​ថេ​ប្ល៊េ​ត​ទាំងបី​នេះ:

 លក្ខ​ណះរ​បស់​LG G Pad 7.0 :

•    អេក្រង់: 7.0អ៊ីង IPS (1280 x 800, WXGA)
•    Chipset: 1.2GHz Quad-Core
•    ម៉េ​មូ​រី: 8GB eMMC / 1GB RAM / microSD slot
•    កាមេរ៉ា​ក្រោយ 3មេ​ហ្កា​ភិ​ច​ស៊ែ​ល / កាមេរ៉ា​មុខ 1.មេ​ហ្កា​ភិ​ច​ស៊ែ​ល
•    ថាមពល​ថ្ម: 4000mAh
•    ទំហំ: 189.3 x 113.8 x 10.1ម​ម
•    ទម្ងន់: 293g
•    ការភ្ជាប់: Wi-Fi
•    ពណ៌: ខ្មៅ ស ទឹកក្រូច និង​ខៀវ
•    លក្ខ​ណះផ្សេងៗទៀត: QPair 2.0, Smart Keyboard, Knock CodeTM

លក្ខ​ណះរ​បស់​LG G Pad 8.0 :

•    អេក្រង់: 8.0អ៊ីង IPS (1280 x 800, WXGA)
•    Chipset: 1.2GHz Quad-Core
•    ម៉េ​មូ​រី: 16GB eMMC / 1GB RAM / microSD slot
•    កាមេរ៉ា​ក្រោយ 5មេ​ហ្កា​ភិ​ច​ស៊ែ​ល /កាមេរ៉ា​មុខ1.3មេ​ហ្កា​ភិ​ច​ស៊ែ​ល
•    ថាមពល​ថ្ម: 4200mAh
•    ទំហំ: 210.8 x 124.2 x 9.9ម​ម
•    ទម្ងន់: 342ក្រាម
•    ការតភ្ជាប់: Wi-Fi
•    ពណ៌: ខ្មៅ ស ទឹកក្រូច និង​ខៀវ
•    លក្ខ​ណះ​ផ្សេង: QPair 2.0, Smart Keyboard, Knock CodeTM

លក្ខ​ណះរ​បស់​LG G Pad 10.1:

•    អេក្រង់: 10.1អ៊ីង IPS (1280 x 800, WXGA)
•    Chipset: 1.2GHz Quad-Core
•    ម៉េ​មូ​រី: 16GM eMMC / 1GB RAM / microSD slot
•    កាមេរ៉ា​ក្រោយ 5មេ​ហ្កា​ភិ​ច​ស៊ែ​ល / កាមេរ៉ា​មុខ 1.3មេ​ហ្កា​ភិ​ច​ស៊ែ​ល
•    ថាមពល​ថ្ម: 8000mAh
•    ទំហំ: 260.9 x 165.9 x 8.9ម​ម
•    ទម្ងន់: 523ក្រាម
•    ការតភ្ជាប់: Wi-Fi
•    ពណ៌: ខ្មៅ,ក្រហម
•    លក្ខ​ណះ​ផ្សេង: QPair 2.0, Smart Keyboard, Knock CodeTM៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *