ព័ត៌មាន

អ្នកឈ្នះក្នុងការឌីស្សាញផ្ទៃុមុខរបស់ Moto 360 smartwatch ​បានប្រកាស់

កាលពីពេល​កន្លងទៅនេះ​ក្រុមហ៊ុន​Motorolaបានធ្វើ​ការប្រលង​ប្រកួតប្រជែង​ក្នុងការ​ឌី​ស្សាញ​ផ្ទៃ​ខាងមុខ​របស់​ស្មា​ត​វ៉​ច​ម៉ូ​ដែល Moto 360 smartwatch ។ក្នុងការ​ប្រ​កូត​ប្រជែង​នោះ​មាន​គំរូ​នៃ​ការ​ឌី​ស្សាញ​ចំនួន10ដែល​ត្រូវបាន​ជ្រើស​រើរ​យ៉ាង​ស​ម្រឹត​សម្រាំង

និង​ត្រូវបាន​ធ្វើការ​បង្ហោះ​នៅលើ​ប្រព័ន្ធ​Internetដើម្បី​ធ្វើការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​យក​មួយ​ដែល​ទទួលបាន​ការចាប់​អារម្មណ៍​ជាងគេ។

ហើយ​កាលពី​ម្សិលមិញ​នេះដែរ​ក្រុមហ៊ុន​Motorola បានធ្វើការ​ប្រកាស់​ពី​ជ័យជំនះ​ពី​រូបភាព​ឌី​ស្សាញ​ដែលមាន​ការចាប់អារម្មណ៍​ជាងគេ។ដែល​រូបភាព​នោះ​ត្រូវបាន​ឌី​ស្សាញ​ឡើង​ដោយ​លោក​David Pascual។ ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​រូ​ភាព​របស់គាត់​ដែល​ទទួលបាន​ជ័យជំនះ ៕

image

 

ប្រភព៖  Motorola