ក្រុមហ៊ុន Param បង្ហាញ USB 3.0 Flash Drives ដែលមានរូបរាងតូចច្រឡឹង

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Param បានដាក់បង្ហាញនូវ USB 3.0 Flash Drives ស៊េរីថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Jewel Series។ ឧបករណ៍មួយនេះមានច្រើនទំហំសម្រាប់ជ្រើសរើសគឺទំហំ 4GB, 8GB, 16GB, 32GB និង ទំហំ 64GB។

 image

លើសពីនេះទៅទៀតវាដំណើរការលឿន និងប្រើប្រាស់នូវ USB 3.0 ហើយវាថែមទាំងធ្វើការធានារយៈពេល Lifetime ថែមទៀតផង ។ យ៉ាងណាមិញវាមិនទាន់បានបង្ហាញតម្លៃច្បាស់លាស់នៅលើទីផ្សារនៅឡើយទេ។

ប្រភព៖ Param

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *