ព័ត៌មាន

Samsung រួចរាល់សម្រាបថ្ងៃបង្ហាញ និងពេលវេលាសម្រាប់ផលិតផលថ្មី

ក្រុមហ៊ុន Samsung ទើបតែបានផ្ញើរលិខិតអញ្ចើញផ្លូវការទៅក្រុមហ៊ុន Unpacked 2014 Episode​និងគំរូរ Note។

ដូច្នេះនៅពេលឆាប់ៗនេះ​នឹងមាន កិច្ចជួបប្រជុំ Unpacked នៅលើវេទិការ  Berlin (IFA)​ នៅរដ្ឋ Beijing និងទីក្រុង New York នៅថ្ងៃទី 03 ខែកញ្ញា។

image

ព្រឹត្តការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង 9:00 យប់។ ក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញនេះនឹងមានការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ស្តីពី Galaxy Note 4 ដែលជា Unpacked នៅលើវេទិការ  ឆ្នាំ​ 2014 ដែលអ្នករាល់គ្នាទន្ទឹងរង់ចាំមើល។ហាង Gear VR នឹងនាំមកភាពភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកជាមួយនឹងផលិតផលថ្មីនេះ។​

ប្រភពៈ Samsung