កំពូល Wallpaper ភ្លើងរន្ទះដែលលោកអ្នកមិនដែលឃើញនៅលើឧបករណ៍ Nexus 7

មនុស្សភាគច្រើនតែងតែខ្លាចភ្លើងរន្ទះ តែតាមពិតទៅនៅពេលដែលមានរន្ទះម្តងៗភ្លើងរបស់វាគឺស្រស់ស្អាត ហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកបានដាក់វាទុកនៅលើ Wallpaper របស់លោកអ្នកនោះលោកអ្នកនឹងប្លែកអារម្មណ៍ជាក់ជាមិនខាន។

ពេលនេះ សូមទស្សនានូវ Wallpaper យ៉ាងស្រស់ស្អាតទាំងអស់នេះ។

imageimageimageimage

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *