ឧបករណ៍ Tablet ប្រើប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Window Phone នឹងជន់

ផលិតផលថ្មីដែលមានតម្លៃសមរម្យ ហើយថែមទាំងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Windows 8.1 ដែលអ្នកគាំទ្រនៅតាមទន្ទឹងរង់ចាំមើលជាខ្លាំង។ក្រុមហ៊ុន Microsoft និង  Intel បានសន្យាថានឹងនាំផលិតផលនេះមកពន្លិចទីផ្សារ ឱ្យដូចជាព្យុះសង្គ្រប់លើសមុទ្រនៅរយៈពេលប៉ុន្មានខែទៀតនេះ។

 

image

បច្ចុប្បន្នតម្លៃ Tablet នៅលើទីផ្សារស្ថិតនៅចន្លោះ 330$ ទៅ 360$ ដែលប្រើប្រត្តិបត្តិការ Windows ហើយភាគច្រើនជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Acer ឬក្រុមហ៊ុន  Dell ប៉ុន្តែផលិតផលថ្មីនឹងមានតម្លៃថោកជាងនេះត្រឹមតែ 160$ ទៅ 180 $។

សូមបញ្ចាក់ថា ផលិតផលថ្មីៗជាច្រើនបានព្យាយាលលើកគុណភាពផ្ទាល់ខ្លួន ជាមួយនឹងបរិមាណនៃការលក់ចេញដើម្បីសម្រុកយកពាន់ជ័យលាភីផ្នែកប្រជាប្រិយភាពចុងឆ្នាំ។

ប្រភពៈMicrosoft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *