ព័ត៌មាន

វិសាលភាព Apple លើ iPad

ក្រុមហ៊ុន Apple ជាក្រុមហ៊ុនខ្លាំងមួយដែលមានសម្លេងគាំទ្រជាច្រើន។ ទន្ទឹមនឹងភាពខ្លាំងក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ចេញផលិតថ្មីៗជាច្រើនជាមួយនឹងការភ្ជាប់កាន់តែពិសេស។ នាពេលថ្មីៗនេះ មានពត៌មានពី iPhone 6 តែមកទល់ពេលនេះមានផលិតផលថ្មីមួយទៀតដែលបានបង្ហាញគុណសម្បត្តិពិសេសរបស់ខ្លួនដែលបណ្តាលឱ្យមានពាក្យចចាមអារាមជាច្រើន។

ពាក្យចចាមអារាមថ្មីនោះពាក់ព័ន្ធនឹង iPad Air ដែលបំពាក់មកជាមួយ Retina Display មានគុណភាពកាន់តែពិសេសជាងម៉ូដែលមុនៗ។

 image

ពាក្យចចាមអារាមដដែលបានបន្តឱ្យដឹងថា នេះជាស្នាដៃរបស់អ្នកផលិត Mak ដែលខិតខំពង្រីកវិសាលភាពលើផលិតផល iPad ដែលត្រូវបានគេហៅថា “iPad Pro” ។

 Update: សូមបញ្ចាក់ថាវិសាលភាពនេះមានដំណើរការទៅបានដោយសារកិច្ចសហប្រត្តបត្តិការពិសេសពីក្រុមហ៊ុន IBM ។

ប្រភព៖ Tech