ស្មាតទូរស័ព្ទ Galaxy Note 4 ផ្តោតលើ Selfies

មានពាក្យចចាមអារាមជាច្រើនរាប់មិនអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងស្មាតទូរស័ព្ទ Galaxy Note 4 ។ ពាក្យចចាមអារាមមុនល្បីថា ម៉ូដែលនេះមានកាមេរ៉ាកម្រិត 20-megapixel camera ប៉ុ​ន្តែភាពពិតពត៌មានថ្មីទទួលបានមកថាវាមានកម្រិតត្រឹមតែ 16MP snapper។  

ឥឡូវនេះគេហទំព័រ SamMobile បានបញ្ចាក់បន្ថែមទៀតថា ដោយសារតែមានការពេញនិយមក្នុងការថត Selfies ទើប តទូរស័ព្ទ Galaxy Note 4 បានប្រឹងប្រែងសិក្សារ និងពង្រឹងគុណភាពបន្ថែលើកាមេរ៉ាសម្រាប់អ្នកចូលចិត្ត Selfies។

image

ប៉ុន្តែសម្រាប់គេហទំព័រ “elite friends,” បានបញ្ចាក់ថា Note 4 នឹងប្រើកាមេរ៉ាមានកម្រិត  16-Megapixel បច្ចេកទេស Sony IMX240 សមត្ថភាពថត HD ជាមួយគុណភាពបង្ហាញ 3840 × 2160 អាចថតបាន 30 Frames ក្នុងមួយវិនាទី។

ប្រភពៈTech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *