វិធីសាស្រ្តក្នុងការ Reset នូវ Password របស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកភ្លេច

image

ជាការពិតណាស់ នៅពេលដែលអ្នកភ្លេច Password នៅពេល Login នោះអ្នកពិតជាជួបបញ្ហាលំបាកជាក់ជាមិនខាន ។ យ៉ាងណាមិញ វាមានវិធីងាយស្រួលដែលអ្នកអាច Reset នូវ Password ថ្មីបានវិញ ។

ជាតំបូង​ សូមដាក់ Disk Window របស់អ្នករួចចុចនៅត្រង់ “Repair your Computer” ដែលនៅផ្នែកខាងក្រោមរបស់ផ្ទាំង Windows របស់អ្នក ។

 image

បន្ទាប់មក សូមចុចនៅលើ Command Prompt ។

 image

តំបូង សូមវាយ Command ដូចខាងក្រោម ។

 image

បន្ទាប់មកសូមវាយ Command ម្តងទៀត ។

 image

 បន្ទាប់មក សូមអ្នក Reboot Computer របស់អ្នក ។

នៅពេលដែលអ្នក Login ចូលទៅក្នុងអេក្រង់ សូមអ្នកចុច Shift Key ចំនួន ៥ ដងដើម្បីចូលទៅកាន់ Command Prompt ។

 image

បន្ទាប់មក សូមអ្នកវាយនូវ Command ដែលខាងក្រោមដើម្បីវាយបញ្ចូលឈ្មោះ និង Password ។

 

បន្ទាប់មក សូមអ្នកចុចនៅលើ Username និង Password ដែលអ្នកទើបតែវាយបញ្ចូល ។ ពេលនេះអ្នកអាច Login ចូលទៅក្នុង Windows របស់អ្នកបានហើយ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *