ព័ត៌មាន

HTC Desire 820 ស្មាតទូរស័ព្ទ Android phone ដំបូងពិសេស 64-bit

មួយរយៈនេះ ក្រុមហ៊ុន HTC បានយកចិត្តទុកដាក់លើទីផ្សារផលិតផលស្មាតទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនដោយប្រឹងប្រែងពង្រឹងគុណភាព និង Update ថ្មីលើស្មាតទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនជាច្រើន។

HTC Desire 820 ជាស្មាតទូរស័ព្ទដំបូងបង្អស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន HTC ដែលបានប្រើ Android phone ដំបូងពិសេស 64-bit។  

GSMarena. បានឱ្យដឹងថា យោងតាមពត៌មានលើទំព័រ HTC Weibo ជាអក្សរចិន បានឱ្យដឹងថា HTC Desire 820 ពិតជាបានប្រើបច្ចេកវិទ្យាថ្មី octa-core 64-bit ដំបូងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។

image

អ្នកនឹងដឹងពត៌មានច្បាស់បន្ថែមនៅលើឆាក IFA 2014 នៅថ្ងៃទី 04 ខែកញ្ញាខាងមុខនេះ។

ប្រភពៈ GSMarena