ព័ត៌មាន

Android Wear 2.0 កំណត់ថ្ងៃដាក់បង្ហាញនៅថ្ងៃទី 15 ខែតុលា

ក្នុងមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះ មានការប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារខាផលិតផលស្មាតទូរស៍ព្ទ ជាខ្លាំង ទន្ទឹមនឹងការប្រកួតប្រជែងនេះស្មាតនាឡិការក៏បានវាយលុកលើទីផ្សារផងដែរ។

ការផលិតបានចប់សព្វគ្រប់ Android Wear 2.0.  ហើយនឹងរៀបចំការដាក់បង្ហាញជាផ្លូវការនាពេលឆាប់នេះ។ យោងតាមការប្រកាសរបស់ឧបករណ៍ Wearable នេះបាន Updates OTA  ហើយនឹងត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅថ្ងៃទី 15 ខែតុលា ខាងមុខនេះ។

 

image

គេមិនដឹងថា Wear 2.0 នឹងចាប់់ផ្តើមដាក់លក់លើទីផ្សារយ៉ាងពិតប្រាកដនៅថ្ងៃណាទេ។ អ្វីដែលសំខាន់ យើងមិនដឹងថា Google នឹងហៅវាថា​ Android Wear 2.0 ឬយ៉ាងណានោះទេ។ ពត៌មានជាច្រើនបានបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិរបស់នាឡិការនោះ ទោះបីជាវាគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមអារាមក៏ដោយតែវាជាប្រភពពត៌មានដែលជឿទុកចិត្តបាន។

 

ប្រភពៈ Smart