ហ្គេម Angrybird លើ Island ប្លែមពីមុន

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុនហ្គេម Rovio បានសម្រេចចិត្តថា Hungry Wolf នឹងមិនមែនជាវិត្ថុតែមួយគត់ ដែលអាចទំលាក់ផ្ទៈរបស់ជ្រូកនោះទេ។

Angry Birds Stella បានពុះពារឆ្លងកាត់វាល Golden Island ដើម្បីទៅដល់ Green Pig-Folk ដែលដឹកនាំដោយបក្សី Stella តួអង្គម្ជាស់ក្សត្រីមានពណ៌ផ្កាឈូក Princess Leia នៅក្នុងវគ្គកំពូលសង្គ្រាម Star Wars Versions ។ ខណៈពេលរឿងដំបូងត្រូវបានចាប់ផ្តើ​ម ហ្គេមនេះមិនដូចហ្គេមមុនទាំងអស់នោះទេ។ 

imageimageimageimage

 

វាមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលត្រង់ បក្សីត្រដាងស្លាប សម្លាប់ជ្រូក និងរកផ្កាយ។ អ្នកអាច Unlock មួយចំនួនលើ Costumes ហើយតួរអង្គនីមួយៗនឹងត្រូវបានសរុបផ្កាយនៅវគ្គផ្តាច់ព្រាត់។

ចង់ដឹងថាវាប្លែកត្រង់ណាមើលវីដេអូរ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *