ស្មាតនាឡិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple នឹងស៊ីដាច់នាឡិការម៉ាកស្វីស

ស្មាតនាឡិការ ប្រើអេក្រង់ OLED កោង ជាប្រភេទនាឡិការប្រយីហោស្វីស។ យោងតាមប្រភពពត៌មានNew York Times និង Wall Street Journal​ បានឱ្យដឹងថា ពួកគេបានប្រមូលពត៌មានចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹង iWatch ដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple។​  

SmartWatch មានសមត្ថភាពតាមដានសុខភាព ដូចជាអាចវាស់ចលនាបេះដូង រាប់ជំហានជីពចរ ជាដើម។ យោងតាមប្រភពពត៌មានផ្សេងទៀតបានឱ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុន Apple បានវិនិយោគទន់លុយជាច្រើនដើម្បីបំពាក់កម្មវិធី “Gym”។ រាល់ទិន្ន័យទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចូនចូលទៅក្នុង Store លើកម្មវិធី  HealthKit។

image

iWatch បានភ្ជាប់មកជាមួយបច្ចេកវិទ្យា NFC ដោយចំណាយលើទូរស័ព្ទ។ ក្រុមហ៊ុន Apple ក៏បានចាប់ដៃគូរជាមួយ American Express ដែលបានសហការឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយ MasterCard ។

iWatch នឹងត្រូវបានគេចាត់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ Ecosystem ផងដែរ។ iWatch នឹងត្រូវបានគេដាក់លក់លើទីផ្សារជាផ្លូវការ។ យោងតាមអ្នករចនាដែលធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន Apple លោក Jonathan Ive vice បានអៈអាងថាអ្នកផលិតនាឡិការ Swiss នឹងមានបញ្ហានៅពេល iWatchចេញលក់។

ប្រភព៖ New York Times និង Wall Street Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *